Tandemový let

Pokiaľ chcete svojmu blízkemu dať zaujimavý darček, možno ho poteši práve tandemový let.


tandem-01-tn.jpg, 10kB   tandem-02-tn.jpg, 10kB   tandem-03-tn.jpg, 10kB   tandem-04-tn.jpg, 10kB   tandem-05-tn.jpg, 10kB   tandem-06-tn.jpg, 10kB  


Termín sa vždy dohodne s ohľadom na časové možnosti obdarovaného a počasie.
Tandemové lety robí s pasažierom pilot PK s kvalifikáciou tandemový pilot. Lieta sa z okolitých kopcov podľa smeru vetra.
Tandemový let cca 10 - 20 minút stojí 80 ?
V tandemovom lete je zahrnutá inštruktáž, výstroj, let, na požiadanie video.
V cene nie je zahrnutá doprava na kopec i keď po dohode sa dá k nám pridať.